Online
Kursevi

Kreiramo online kurseve na temu koju zamislite i koji se pokreću na svakom uređaju. Osigurajte se da polaznici vaših treninga i edukacija prolaze kroz zanimljiv, interaktivan i dinamičan sadržaj, pri tome vodeći računa da usvajaju adekvatno znanje i informacije.

Futuristička perspektiva je naš izbor. Smatramo da su online kursevi budućnost obrazovanja. I pogodi šta? Oni su naša specijalnost!

Prilagodljivi i responzivni kursevi

Dizajniranje i razvoj eLearninga od nule

Animirani video zapisi za mikro učenje

Implementacija vaših ideja u zanimljive kurseve

Putevi učenja zasnovani na scenariju

Maksimiziranje prihoda digitalizacijom znanja koje je potrebno studentima i radnicima

Gamificirano iskustvo učenja

Zaigrano učenje nikada nije bilo primamljivije i korisnije