Konsalting
Strateško savjetovanje

Ako planirate ili samo istražujete mogućnost digitalizacije dijela ili cijelog obrazovnog programa, možemo vam pružiti konsultantske usluge strateškog planiranja koje će vaše ideje i koncepte pretvoriti u stvarnost.

Siguran partner

Imamo dugu karijeru kao odličan pružalac raznih usluga u digitalizaciji učenja

Obuke online i u nastavi

Možemo organizirati jednodnevnu ili višednevnu edukativnu radionicu

Analitički pristup

Objasnite šta želite, a mi ćemo:

  • Napraviti ekspertsku analizu
  • Predstaviti našu perspektivu i tehnologiju za upotrebu
  • Upoznati vas sa finansijskim troškovima
  • Prezentirati načine ulaganja i sprečavanja bilo kakvih prepreka.