Istražite naše
Programiranje

Tamo gdje ne postoje gotova ili dovoljno dobra rješenja, dolaze naši programeri da kroz prilagođeni pristup za vas kreiraju najbolje aplikacije za učenje.

Nudimo back-end i front-end programiranje zasnovno na agilnom pristupu i najnovijim tehnologijama. Naše kreirane aplikacije su proizvod znanja, iskustva i inovativnog pristupa.

Web razvoj

Izrada web aplikacija koje našim klijentima olakšavaju svakodnevni život

Prilagođeno kodiranje

Isporuka sadržaja uz punu kontrolu i sigurnost

Flash u HTML5

Konverzija postojećih kurseva za omogućavanje funkcionalnosti na više platformi

Proširena stvarnost

Integracija AR-a u učenje

Testiranje sigurnosti

Provjera i ispravljanje potencijalnih ranjivosti mreže, aplikacija i korisničkih računa