Politika privatnosti

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se na smartlab.ba (u daljnjem tekstu ”Web stranica” „mi“, ili „smartlab.ba“). Poštujemo vašu privatnost i zalažemo se za zaštitu podataka koji otkrivaju identitet koje nam možete pružiti putem web stranice. Usvojili smo ovu politiku privatnosti („Politika privatnosti“) kako bismo objasnili koje se informacije mogu prikupljati na našoj web lokaciji, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima možemo otkriti podatke trećim stranama. Ova Politika privatnosti odnosi se samo na informacije koje prikupljamo putem web stranice i ne odnosi se na prikupljanje podataka iz drugih izvora. Ova Politika privatnosti, zajedno sa Uslovima korištenja, utvrđuje opšta pravila i politike koja regulišu upotrebu naše web stranice. Ovu politiku privatnosti obično držimo objavljenom na web lokaciji i trebali biste je često pregledavati, jer se s vremena na vrijeme može promijeniti bez prethodne najave. Sve promjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja revidirane Politike privatnosti.

KADA PRISTUPITE NAŠOJ STRANICI, SLAŽETE SE SA OVOM POLITIKOM PRIVATNOSTI. U SLUČAJU NE SLAGANJA S OVOM POLITIKOM PRIVATNOSTI ILI SA BILO KOJIM PROMJENAMA KOJE MOŽEMO NAKNADNO IZVRŠITI, ODMAH PRESTANITE KORISTITI OVU STRANICU.

1. Informacije koje prikupljamo

Naša web lokacija obično prikuplja dvije vrste podataka o vama: (a) informacije koje navedete i koje vas lično identificiraju; (b) informacije koje vas ne identifikuju lično, a koje automatski prikupljamo kada posjetite našu web stranicu ili koje nam pružite. Podaci koji mogu lično da vas identifikuju: Naša definicija podataka koji mogu da vas identifikuju uključuje sve informacije koje se mogu koristiti za vašu specifičnu identifikaciju ili kontaktiranje, poput vašeg imena, adrese e-pošte, broja telefona itd. Kao opća politika, ako želite kontaktirati SmartLab tim, u kontaktnom obrascu na web lokaciji morate navesti podatke koji mogu oktriti vaš identitet. Podaci koji vas ne identifikuju lično: Naša definicija ovakvih podataka je svaka informacija koja vas ne identificira lično. Ove podatke o vama dobivamo na osnovu podataka koje nam pružate, bilo odvojeno ili zajedno sa vašim podacima koji vas mogu lično identificirati. Takođe automatski prikupljamo određene podatke od vas kada pristupate našim web lokacijama. Te informacije mogu između ostalog sadržavati IP adrese, vrstu pregledača koji koristite (npr. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome itd.), Web lokaciju treće strane sa koje potiče vaša posjeta, operativni sistem koji koristite (npr. Vista, Windows XP, Macintosh OS itd.), naziv domene vašeg dobavljača Internet usluga, određena područja Web lokacije koju posećujete i trajanje posjete.

2. Kako koristimo i dijelimo prikupljene informacije

Podaci koji mogu lično da vas identificiraju: Posvećeni smo vašoj privatnosti. SmartLab Blog koristi podatke koje nam pružate da bismo vas kontaktirali o našem relevantnom sadržaju, proizvodima i uslugama. Možete se odjaviti iz ove komunikacije u bilo kojem trenutku. Podaci koji otkrivaju identitet i koje nam dostavljate pomoću obrasca za kontakt na web lokaciji obično se koriste za odgovor na vaše pitanje putem e-pošte koju ste naveli. Ove podatke možemo koristiti i za kasnije kontaktiranje iz različitih razloga, kao što su korisnička služba, pružanje promotivnih informacija o našim proizvodima i uslugama ili onima drugih povezanih kompanija („pridružene kompanije“) ili za komunikaciju s vama o uslugama koje smo pružili. Osim kako je predviđeno ovom Politikom privatnosti ili Uslovima korištenja, vaši podaci koji otkrivaju identitet neće se dijeliti ili prodavati trećim stranama bez vašeg prethodnog odobrenja. Podaci koji vas ne identifikuju lično: Ove podatke koristimo na razne načine, uključujući pomoć u analizi prometa na web lokaciji, razumijevanju potreba i trendova kupaca, provođenju ciljanih promotivnih aktivnosti i poboljšanju naših usluga. Vaše osobne podatke možemo koristiti sami ili ih kombinirati s podacima koje smo dobili od drugih. Ovakve podatke možemo podijeliti s povezanim kompanijama i trećim stranama radi postizanja pomenutih i drugih ciljeva , ali imajte na umu da su zbirni podaci anonimni podaci koji vas ne identificiraju lično.

3. Ostale upotrebe i Informacije

IP adrese: IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje vašem računaru kad god pretražujete Internetom. Web serveri (računari koji „opslužuju“ web stranice) automatski identifikuju vaš računar prema njegovoj IP adresi. Kada posjetitelji zahtijevaju stranice s naših web stranica, naši serveri obično evidentiraju svoje IP adrese. Prikupljamo IP adrese u svrhu administracije sistema, za prijavljivanje ne-ličnih zbirnih podataka drugima i za praćenje upotrebe naše web stranice. IP adrese smatraju se bezličnim podacima i mogu se dijeliti kako je gore navedeno. Zadržavamo pravo da koristimo IP adrese i bilo koje lične podatke za identifikaciju posjetitelja kada smatramo da je potrebno provoditi poštivanje pravila naše web stranice ili (a) ispuniti vladin zahtjev; (b) u skladu sa zahtjevima zakona ili pravnog postupka; (c) zaštititi ili brainti naša zakonska prava ili imovinu, našu web stranicu ili druge korisnike; (d) u hitnim slučajevima radi zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika naše web stranice ili šire javnosti.

Kolačići (Cookies): „Kolačići“ su male tekstualne datoteke sa web lokacije koje se čuvaju na vašem tvrdom disku. Ove tekstualne datoteke čine upotrebu naše web stranice praktičnijom tako što, između ostalog, čuvaju vaše lozinke i postavke za vas. Sami kolačići obično ne sadrže nikakve lične podatke. Možemo analizirati podatke izvedene iz ovih kolačića i uporediti ih s podacima koje ste dali vi ili druga strana. Ako ste zabrinuti zbog skladištenja i upotrebe kolačića, možda ćete moći uputiti svoj internetski pretraživač da vas obavijesti i zatraži odobrenje kad god se kolačić šalje na vaš tvrdi disk. Kolačić možete i ručno izbrisati sa tvrdog diska putem internet pretraživača ili drugih programa. Međutim, imajte na umu da neki dijelovi naše web stranice neće pravilno funkcionirati ili će vam biti dostupni ako odbijete prihvatiti kolačić ili odlučite onemogućiti prihvaćanje kolačića.

Komunikacija putem e-pošte: Ako nam pošaljete e-poštu sa pitanjima ili komentarima, možemo koristiti vaše podatke koji vas mogu identificirati kako bismo odgovorili na vaša pitanja ili komentare, a vaša pitanja ili komentare možemo sačuvati za buduću upotrebu. Iz sigurnosnih razloga ne preporučujemo da nam e-poštom šaljete lične podatke koji nisu javni, kao što su lozinke, brojevi socijalnog osiguranja ili podaci o bankovnom računu. Međutim, osim našeg odgovora na takvu e-poštu, nije uobičajena praksa da vam šaljemo e-poštu osim ako ne zatražite određenu uslugu ili se prijavite za funkciju koja uključuje komunikaciju putem e-pošte. U određenim slučajevima možemo vam pružiti opciju da postavite svoje postavke za primanje e-pošte od nas; to jest, pristati na neke komunikacije, ali ne i na druge.

Ostalo: Bez obzira na bilo šta što je suprotno ovome, zadržavamo pravo da otkrijemo bilo kakve podatke o vama koji vas mogu lično identificirati ili podatke koji vas izričito ne identifikuju, ako to od nas zahtijeva zakon, u pogledu autorskih prava ili drugih zahtjeva za kršenje intelektualnog vlasništva ili ako vjeruju da je takva radnja neophodna za: (a) ispunjavanje vladinog zahtjeva; (b) u skladu sa zahtjevima zakona ili pravnog postupka; (c) zaštititi ili braniti naša zakonska prava ili imovinu, našu web stranicu ili druge korisnike; (d) u hitnim slučajevima radi zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika naše web stranice ili šire javnosti.

4. Čuvanje vaših informacija sigurnim

Proveli smo sigurnosne mjere koje smatramo razumnim i prikladnim kako bismo vas zaštitili od gubitka, zlouportrebe i promjene podataka pod našom kontrolom. Međutim, imajte na umu da, iako se trudimo zaštititi vaše osobne podatke i privatnost, ne možemo jamčiti niti garantovati sigurnost bilo kojih podataka koje nam otkrivate ili nam prenosite na mreži i nismo odgovorni za krađu, uništavanje ili nenamjerno otkrivanje podataka vaših ličnih podataka.

5. Druge Web-stranice

Naša web stranica može se povezivati ili sadržavati veze do ili od nekih drugih web lokacija, trećih strana koje mi ne kontroliramo ili ne održavamo. Nismo odgovorni za prakse privatnosti koje koristi bilo koja web lokacija treće strane. Preporučujemo vam da zabilježite kada napustite našu web stranicu i da pročitate izjave o privatnosti svih web lokacija trećih strana prije slanja bilo kakvih podataka koji mogu lično identificirati.

6. Kontakt informacije

Možete nas kontaktirati kako je navedeno u nastavku ako: (a) imate pitanja ili komentare u vezi s našom Politikom privatnosti; (b) želite ispraviti sve podatke koji vas lično identificiraju i koje ste naveli; (c) želite se odjaviti od primanja buduće promotivne prepiske, uključujući e-poštu, od nas ili naših povezanih kompanija; https://smartlab.ba/contact Odgovorit ćemo na vaš zahtjev što je prije moguće. Imajte na umu da možda nećemo moći ispuniti određene zahtjeve dok vam omogućavamo pristup određenim pogodnostima, funkcijama i uslugama koje se nude na ili putem naše web stranice.